Chương trình khuyến mại đặc biệt chào mùa giải 2016

(Được in miễn phí hoặc nhận quà tặng theo bảng trình bày dưới đây)

banner-2
Bộ Fake 1.5  (lỗ sườn) Quà tặng
Giá bán lẻ 70k + in 10k (in 3 dòng kể cả áo sáng và tối màu)
10 – 20 bộ 01 bóng trị giá 300k hoặc 2 bộ 100k
20 – 30 bộ 01 bóng 300k  + 01 bộ
30 bộ trở lên 01 bóng 300k + 02 bộ
Khuyến mại có thể thay đổi theo thoả thuận giữa khách hàng và cửa hàng
Bộ Fake 1.5 (kologo lỗ sườn) Quà tặng
Giá bán lẻ 80k + in 10k (in 3 dòng kể cả áo sáng và tối màu)
10 – 20 bộ 01 bóng trị giá 300k hoặc 2 bộ 100k
20 – 30 bộ 01 bóng 300k  + 01 bộ
30 bộ trở lên 01 bóng 300k + 02 bộ
Khuyến mại có thể thay đổi theo thoả thuận giữa khách hàng và cửa hàng
Bộ thun lạnh cao cấp Quà tặng
Giá bán lẻ 120k + in 10k (in 3 dòng kể cả áo sáng và tối màu)
10 – 20 bộ 01 bóng trị giá 300k hoặc 2 bộ 100k
20 – 30 bộ 01 bóng 300k  + 01 bộ + 50.000
30 bộ trở lên 01 bóng 300k + 02 bộ + 50.000
Khuyến mại có thể thay đổi theo thoả thuận giữa khách hàng và cửa hàng
Bộ SF body Quà tặng
Giá bán lẻ 160k + in 10k (in 3 dòng kể cả áo sáng và tối màu)
10 – 20 bộ 01 bóng trị giá 300k
20 – 30 bộ 01 bóng 300k  + 01 bộ + 100.000
30 bộ trở lên 01 bóng 300k + 02 bộ + 100.000
Khuyến mại có thể thay đổi theo thoả thuận giữa khách hàng và cửa hàng
Bộ SF body cao cấp hàng cao cấp nhất thị trường hiện nay                                                 Quà tặng                                                          
Giá bán lẻ 200k/1 áo. 80k/ 1 quần + in 10k

(in 3 dòng kể cả áo sáng và tối màu)

10 – 20 bộ 01 bóng trị giá 300k + 50.000
20 – 30 bộ 01 bóng 300k  + 01 bộ + 100.000
30 bộ trở lên 01 bóng 300k + 02 bộ + 100.000
Khuyến mại có thể thay đổi theo thoả thuận giữa khách hàng và cửa hàng

Liên hệ số 0982.666.000 để có giá tốt nhất

Đối với khách hàng đặt áo số lượng lớn hơn, hoặc mua các đơn hàng cho giải đấu  hoặc mua sỉ có thể