Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC TUYẾN

+ Vietcombank: 0691000310106 chi nhánh Hà Nội
+ Viettinbank: 109006739944 chi nhánh Hà Nội
+ Agribank : 3100205355440 chi nhanh Từ Liêm-Hà nội